Spoločnosť UNI – CON Kysuce spol. s r. o. bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.02.1993 podľa § 105 a násl. Zákona č. 513/91 Zb.

Šamajovci začali farmárčiť v roku 1996, vtedy to bola jedna z najmenších fariem v rámci privatizácie štátnych majetkov, aj keď už v nej existovala skromná prvovýroba. Určili sme si ciele a postupy a začali ich napĺňať. Dnes patríme na kysuckom trhu medzi najväčších poľnohospodárov. Nie plochou pôdy, ale objemom výroby.

 Farma UNI - CON KYSUCE

Predmetom činnosti je okrem iného, najmä poľnohospodárstvo a iné služby a činnosti. Do roku 1996 spoločnosť podnikala ako klasický nástupnícky poľnohospodársky podnik, po ktorom spoločnosť odkúpila v rámci privatizácie od FNM SR jednu časť výstupu z bývalých Štátnych majetkov a to farmu v Rakovej, ktorá sa venuje prevažne živočíšnej a rastlinnej výrobe a s tým súvisiacich činností.

Na začiatku tejto činnosti v získanej farme Raková bolo potrebné uskutočniť náročné investície pri rekonštrukciách výrobných objektov, ktoré sa realizovali okrem vlastných investičných prostriedkov aj významnou mierou pomoci v rámci dotačných titulov od Ministerstva pôdohospodárstva SR. Za obdobie 11 rokov sa zrekonštruovali tri produkčné haly na výkrm brojlerovej hydiny, vrátane vtedy dostupnej technológie, kde ročná kapacita sa ustálila na 350 000 kusov výkrmových kurčiat. Ďalšie objekty sa prestavali na výkrm jatočných ošípaných, odchov hovädzieho dobytka, kravín pre dojnice s modernou dojárňou a tiež halou na ustajnenie oviec. Dodnes prebieha na farme neustála rekonštrukcia objektov.

Spoločnosť sa postupne začala venovať ekologickej výrobe. Do ekologického projektu je zaradená prevažná časť obhospodarovanej pôdy. UNI – CON KYSUCE, v obci Raková, pôsobí v severovýchodnej časti Žilinského kraja na výmere poľnohospodárskej pôdy 1061,91 ha, z toho sa obrába ekologicky 904,06 ha, kde orná pôda predstavuje len 158 hektárov a zvyšok tvoria lúky a pasienky. Táto pôdna štruktúra predurčuje smerovanie poľnohospodárskej prvovýroby na chov hovädzieho dobytka a oviec.